facebook


Sprawdż przed wyjazdem

Pogoda

http://www.wunderground.com/

Strefy czasowe

http://24timezones.com/zegar_czas.php

UNESCO

http://whc.unesco.org/en/254

Polak za granicą

https://polakzagranica.msz.gov.pl/

 

Przepisy celne na terenie Polski i Unii Europejskiej


Przewóz towarów na terenie Unii Europejskiej

Tytoń

1 kg tytoniu w suszu lub

200 sztuk cygar lub

400 sztuk cygaretek lub  

800 sztuk papierosów.

Alkohol

10 litrów napojów powyżej 22% lub

20 litrów wzmocnionego wina (np. porto) lub

90 litrów wina lub

60 litrów wina musującego lub

110 litrów piwa.

Inne towary

perfumy/wody taletowe na własny użytek,

prezenty bez ograniczeń,

leki na własny użytek.

Przewóz towarów spoza Unii Europejskiej*

Tytoń

250 g tytoniu w suszu lub

50 sztuk cygar lub

100 sztuk cygaretek lub  

200 sztuk papierosów.

Alkohol

1 litr napojów powyżej 22% lub

4  litry wina lub

16 litrów piwa.

Inne towary

perfumy/wody taletowe 50 g/250 ml,

prezenty do 175 EUR,

leki na własny użytek.

* Te same zasady dotyczą podróży z Wysp Kanaryjskich, Wysp Normandzkich, Gibraltaru i innych terytoriów, gdzie nie mają zastosowania unijne przepisy w sprawie podatku VAT oraz akcyzy.

Uwaga! 
Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

VAT w Unii Europejskiej

Podróżując w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej nie jest możliwy zakup produktów zwolnionych z podatków VAT i akcyzy, ponieważ we wszystkich państwach członkowskich obowiązują te same przepisy celne. Różnice w cenie towarów w różnych krajach wynikają ze stosowania innych stawek podatków na poszczególne produkty. Osoby wjeżdżające spoza Unii Europejskiej na jej teren mogą zakupić towary bez podatku VAT i akcyzy w strefach duty free na lotniskach. 

Czego nie wolno wwozić do Polski?

Torebki z wężowej skóry, muszelki czy nalewki na kobrach sprzedawane turystom mogą przysporzyć wielu problemów na granicy. Kupując pamiątki i prezenty pamiętajmy, że nie wszystkie przedmioty mamy prawo przewieźć do Polski. 

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej kraj został objęty unią celną co oznacza, że przywóz przedmiotów z UE do Polski przez turystów nie podlega żadnym ograniczeniom, aczkolwiek przywożone przedmioty muszą być przeznaczone do użytku osobistego. Możemy również przewozić towary, które zamierzamy przeznaczyć na prezenty, ale ich sprzedaż jest już naruszeniem prawa.

Przepisy są o wiele bardziej rygorystyczne w przypadku przywozu przedmiotów do Polski spoza krajów UE. Prawo jest wyjątkowo restrykcyjne w przypadku przewozu roślin oraz zwierząt będących pod ochroną.

Czego nie możemy przewieźć przez granicę?

przedmiotów, które wykonane zostały ze skóry wilków, niedźwiedzi, węży, krokodyli i innych dzikich zwierząt. Wypchanych zwierząt np. drapieżnych ptaków, przedmiotów, do wykonania których użyto elementów pochodzenia zwierzęcego, np. biżuterii z kości słoniowej, piór dzikich ptaków, wyrobów z wełny antylopy, nalewki na kobrze, pamiątek typu muszle, koralowce, produktów leczniczych, które zawierają pochodne zwierząt, np. tłuszcz z niedźwiedzia, roślin, w szczególności gatunków zagrożonych, np. roślin owadożernych, drewna tropikalnego.

Uwaga!
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem Unii Europejskiej, próba przewiezienia wyżej wymienionych przedmiotów jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W razie wątpliwości – dzwoń do Centrum Informacji Służby Celnej pod numer (+48) 22 330 03 30.

Dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie

Nie możemy również przewozić do Unii Europejskiej takich pamiątek, jak: obrazy, rysunki oraz pastele wykonane ręcznie, oryginalne ryciny i litografie, rysunki wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, nienależące do swoich twórców, o wartości 15 tys. EUR lub więcej,

akwarele, gwasze, pastele wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, nienależące do swoich twórców, o wartości 30 tys. EUR lub więcej, przedmioty archeologiczne, starsze niż 100 lat, pochodzące z wykopalisk i znalezisk, elementy pochodzące z pomników artystycznych czy religijnych, starsze niż sto lat, książki starsze niż 100 lat, o wartości 50 tys. EUR lub więcej, archiwa i ich elementy, starsze niż 50 lat, zdjęcia i obrazy wykonane ręcznie na dowolnych nośnikach, mające więcej niż 50 lat i o wartości €150 tyś. lub więcej; nienależące swoich twórców, mozaiki, mające więcej niż 50 lat i o wartości 15 tys. EUR; nienależące do swoich twórców, inkunabuły i manuskrypty, starsze niż 50 lat i nienależące do swoich twórców, mapy drukowane, starsze niż 200 lat, o wartości 15 tys. EUR lub więcej, dowolne inne artykuły antyczne o wartości 50 tys. EUR lub więcej.

Powyższa lista ma charakter wyłącznie podglądowy. Operator kontroli bezpieczeństwa na lotnisku ma prawo zażądać usunięcia z bagażu podręcznego, jak i rejestrowanego każdego przedmiotu, który budzi jego wątpliwość.

Przepisy celne na terenie Azji

Indie
Bez cła można wwieźć: rzeczy osobiste, upominki o wartości do 100 USD na osobę, 200 szt. papierosów i 1 l mocnego alkoholu.
Bezwzględnie zabroniony jest przywóz broni i amunicji. Nie wolno wwozić złota i srebra poza przedmiotami osobistego użytku.
Z Indii nie wolno wywozić: antyków (przedmiotów mających ponad 100 lat), wyrobów z kości słoniowej, skór zwierząt (szczególnie gadów), skorup żółwi.
GOTÓWKA Nie ma ograniczeń co do wysokości kwot przewożonych pieniędzy. Należy zgłaszać gotówkę równą lub przewyższającą kwotę 10 tys. USD, zaleca się jednak zgłaszanie nawet niższych sum. Bez wcześniejszej deklaracji wwozu można wywieźć bez zezwolenia do 2,5 tys. USD.

Indonezja
Nie wolno wwozić, wywozić ani posiadać narkotyków - grożą za to surowe kary, łącznie z karą śmierci. Obowiązują ograniczenia i zakazy wywozu rzadkich gatunków lokalnej fauny i flory. Wątpliwości służb celnych może wzbudzić większa ilość lekarstw, jeśli nie mają one nazw międzynarodowych. Przy wyjeździe z Indonezji nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT.
GOTÓWKA W Indonezji obowiązuje limit wwozu i wywozu obcych środków płatniczych stanowiących ekwiwalent 100 mln IDR. W przypadku wwozu większej kwoty należy wypełnić deklaracje celną, a przy wywozie uzyskać zgodę Centralnego Banku Indonezyjskiego.

Tajlandia
Limit bezcłowego wwozu rzeczy zakupionych za granicą wynosi 10 tys. THB (ok. 1 tys. PLN) dla osób wjeżdżających do Tajlandii przejściami lotniczymi.
Restrykcje celne odbiegające od powszechnie obowiązujących standardów dotyczą zakazu wywozu statuetek i wizerunków Buddy. Wywóz tych przedmiotów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministerstwa Sztuki. Zakaz nie dotyczy jednak wyrobów rzemieślniczych o małej wartości artystycznej sprzedawanych na ulicznych straganach i bazarach.
Nie wolno wwozić narkotyków, broni palnej, materiałów pornograficznych oraz niektórych gatunków roślin i zwierząt.
GOTÓWKA Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu pieniędzy.
VAT Zakup niektórych towarów w Tajlandii podlega procedurze zwrotu podatku VAT przy wylocie z kraju. Warunkiem tego jest wcześniejsze uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia w miejscu zakupu towaru

Wietnam
Przepisy celnie nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów.
Przedmioty o większej wartości należy zgłosić w deklaracji celnej.
Istnieje też specyficzna kontrola obejmująca przywożone i wywożone kasety wideo, magnetofonowe, płyty CD, a także książki i czasopisma.

Nie wywołane w Wietnamie filmy (klisze fotograficzne) mogą być zakwestionowane przy wyjeździe. Przy przekraczaniu granicy Wietnamu trzeba wypełnić druk deklaracji celnej, którego kopię należy okazać podczas wyjazdu.
GOTÓWKA Kwoty powyżej 3 tys. USD należy zgłosić w deklaracji celnej.

Kambodża
Przepisy nie odbiegają od ogólnie przyjętych norm, jednak rząd może czasowo wprowadzać bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wwozu/wywozu broni, antyków, lekarstw czy wyrobów z kości słoniowej.
GOTÓWKA Nie ma ograniczeń przy wwozie, a jedynie przy wywozie dewiz – maksymalnie do 10 tys. USD przy jednoczesnym udokumentowaniu źródła ich pochodzenia.
VAT Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów.

Malediwy
Obowiązuje zakaz wwozu broni, amunicji i materiałów wybuchowych, materiałów i publikacji pornograficznych, rzeczy uznanych za naruszające zasady islamu, w tym przedmiotów innych kultów i religii, wieprzowiny i produktów z niej pochodzących oraz alkoholu (jest on dozwolony tylko na terenie resortów turystycznych).
Zabroniony jest eksport skorup żółwi i koralowców.

Singapur
Zgodnie z singapurskimi przepisami celnymi całkowitym zakazem wwozu objęte są m.in.:
guma do żucia, tytoń do żucia, zapalniczki w kształcie pistoletów, zagrożone gatunki zwierząt i produkty z nich wytworzone, sztuczne ognie, petardy i inne fajerwerki, obsceniczne artykuły, publikacje pornograficzne, reprodukcje/kopie publikacji objętych prawami autorskimi, materiały o charakterze buntowniczym i wywrotowym.
Przy wwozie z opłat celnych oraz podatku od towarów i usług GST (odpowiednik podatku VAT) zwolnione są przedmioty nowe, prezenty, towary żywnościowe o łącznej wartości nie przekraczającej 600 SGD, a w przypadku pobytu w Singapurze przez mniej niż 48 godzin - 150 SGD.
Osoba pełnoletnia może wwieźć do Singapuru bez cła 1 l alkoholu wysokoprocentowego, 1 l wina, 1 l piwa. Zwolnieniu z opłat celnych i podatku GST nie podlegają papierosy (można je wwieźć, ale trzeba zadeklarować ten fakt i opłacić cło oraz podatek). Nie zgłoszenie do odprawy celnej towarów objętych cłem i podatkiem GST podlega karze w wysokości do 10 tys. SGD.
GOTÓWKA Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Należy zadeklarować na granicy gotówkę powyżej kwoty 30 tys. SGD.

Japonia
Towary zwolnione z cła to ubrania, artykuły toaletowe, przedmioty osobistego użytku. Alkohol i wyroby tytoniowe mogą bez cła wwozić osoby od 20 roku życia, w ilościach: 3 butelki alkoholu, cygara - 100 szt., papierosy - 400 szt., inny rodzaj tytoniu - 500 g, 2 uncje perfum, prezenty i przedmioty osobistego użytku, których łączna wartość nie przekracza 200 tys. JPY.
Obowiązuje zakaz wwożenia żywności pochodzenia zwierzęcego, kwiatów, owoców, roślin i nasion. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia narkotyków, stymulantów (amfetamina, met-amfetamina), substancji psychotropowych.
Nie wolno wwozić przedmiotów imitujących monety lub banknoty papierowe, a także książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej, broni i amunicji.
ZWIERZĘTA Można wwieźć zwierzęta pod warunkiem przedstawienia ich świadectwa zdrowia, dlatego przy przekraczaniu granicy muszą być zbadane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny. Zazwyczaj poddawane są jej przez 2 tygodnie, na koszt właściciela. Przewóz kotów i psów wymaga zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
GOTÓWKA Można wwieźć dowolną ilość pieniędzy, ale kwotę przekraczającą 1 mln JPY należy zadeklarować.
LEKI Do Japonii można wwieźć zapas leków na własny użytek, na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków, do stosowania zewnętrznego. W przypadku przekroczenia tych limitów należy skontaktować się z regionalnymi biurami do spraw zdrowia i opieki lekarskiej (na lotniskach).

 

 

Partnerzy

Partnerzy

Ambasada indyjska Ambasada Meksyku w Polsce Ambasada Indonezji  Signal Iduna Ubezpieczenia Rexio 

Design: dswww.pl - Tworzenie stron WWW
Back Up